Cursuri Parapanta

Cursurile de zbor cu parapanta ale şcolii de zbor ASPAR întrunesc o pregătire teoretică şi practică, vizând însuşirea tehnicilor de zbor şi respectarea siguranţei zborului.

Activitatea de instruire se desfăşoară pe parcursul întregului an, exceptând lunile decembrie, ianuarie, februarie, şi în funcţie de condiţiile meteo. Pe parcursul instruirii, şcoala de parapanta asigură echipamentul de zbor.

Şcoala de Zbor ASPAR organizează 3 tipuri de cursuri, doar primul dintre ele este necesar pentru obţinerea brevetului de zbor cu parapanta recunoscut international with cardul IPPI. Celelalte două sunt opţionale, pentru piloţi avansaţi.