Cursuri De Baza Cu Parapanta – ABC

Cursul de bazA?A�-ABC de zbor cu parapanta al AYcolii de zbor A.S.PAR. A�ntruneAYte o pregA?tire teoreticA? AYi practicA?. AZn cadrul pregA?tirii teoretice se A�nvaA?A?:

  • cunoaAYterea AYi A�ntreA?inerea echipamentului de zbor
  • tehnici de pilotare
  • orientare A�n teren
  • menA?inerea atenA?iei distributive
  • legislaA?ie aeronautica
  • aerodinamicA?
  • meteorologie
  • pregA?tire psihologicA?

Buy vytorin

PregA?tirea practicA? include minim 15 AYedinA?e, totalizA?nd:

  • 20 ore pregA?tire la sol
  • 150-250 zboruri asistate

Fiecare AYedinA?A? se poate prelungi la maxim 12 ore, in funcA?ie de condiA?ia fizicA? a fiecA?ruia AYi de starea vremii.

AZn funcA?ie de timpul liber disponibil al cursantului, pentru programul de pregA?tire practicA?, fiecare cursant poate alege A�ntre varianta sfA?rAYiturilor de sA?ptA?mA?nA? sau cea zilnicA? (intensivA?), care A�ncepe cu 30 minute dupA? rA?sA?rit AYi se terminA? cu 30 minute A�nainte de apusul soarelui, cu pauze aferente mesei AYi odihnei.

Instruirea practicA? este diferitA? de la elev la elev, A�n funcA?ie de comportamentul fiecA?ruia, punA?ndu-se accent pe depA?AYirea impedimentelor psihologice A�n paralel cu A�nsuAYirea tehnicilor de zbor A�n deplinA? siguranA?A?.

Pentru a primi licenA?a de zbor, echivalentA? cu calificarile A, B si C valabile A�n strA?inatate, fiecare elev trebuie sA? stA?pA?neascA? diverse tehnici de zbor, de la cele de bazA?, cum sunt decolarea AYi aterizarea la punct fix, la zborul de duratA?, cu cA?AYtig de A�nA?lA?ime – dinamic AYi termic – inclusiv tehnici de coborA?re rapidA?. De asemenea fiecare trebuie sA? cunoascA? AYi sA? respecte regulile de prioritate AYi de securitate a zborului.