Cursuri Parapanta

Cursurile de zbor cu parapanta ale AYcolii de zbor ASPAR A�ntrunesc o pregA?tire teoreticA? AYi practicA?, vizA?nd A�nsuAYirea tehnicilor de zbor AYi respectarea siguranA?ei zborului.

Activitatea de instruire se desfA?AYoarA? pe parcursul A�ntregului an, exceptA?nd lunile decembrie, ianuarie, februarie, AYi A�n funcA?ie de condiA?iile meteo. Pe parcursul instruirii, AYcoala de parapanta asigurA? echipamentul de zbor.

Azcoala de Zbor ASPAR organizeazA? 3 tipuri de cursuri, doar primul dintre ele este necesar pentru obA?inerea brevetului de zbor cu parapanta recunoscut international with cardul IPPI. Celelalte douA? sunt opA?ionale, pentru piloA?i avansaA?i.