Despre noi

A.S.PAR. , pe numele sA?u A�ntreg, a�zAsociaA?ia SportivA? de Zbor cu Parapantaa�? a luat fiinA?A? oficial A�n 1994 ca urmare a necesitA?A?ii fireAYti de organizare AYi legalizare a zborului cu parapanta A�n spaA?iul judeA?ului Cluj AYi A�mprejurimi. ASPAR are un dublu statut, funcA?ional AYi uzitat pe ambele filiere, AYi anume cel de club sportiv AYi cel de AYcoalA? de zbor cu parapanta. Pentru cel din urmA? aspect meritA? menA?ionat faptul cA? ASPAR a fost prima, AYi pentru foarte multA? vreme singura,A�AYcoalA? de zbor cu parapanta avizatA?A�AYi recunoscutA? oficial de cA?treA�FederaA?ia AeronauticA? RomA?nA?.

Azcoala de zbor cu parapanta dispune de ample resurse materiale AYi informaA?ionale pentru instruirea temeinicA? AYi A�n condiA?ii de maximA? siguranA?A? a cursanA?ilor, cA?t AYi de varii amenajA?ri suplimentare, de dragul comfortului, pentru timpii morA?i AYi pentru pauze.

Desigur A�nsA?, cea mai importanta resursA? a unei instituA?ii de A�nvA?A?are sunt oamenii. Instructorii ASPAR sunt licenA?iaA?i, asistA? anual A�ntre 5500 AYi 7500 de zboruri, A�nsumeazA? anual individual peste 150 de ore de zbor AYi se pot mA?ndri cu trofee A�nsemnate la competiA?ii de parapantism sau alte sporturi aeronautice analoge.

Buy unisom online australia

DacA? vA? gA?ndiA?i la A�nceperea unui curs, pe langA? acest portofoliu de experienA?A? intrisec statutului, instructorii ASPAR vA? vor oferi individual toatA? atenA?ia de care aveA?i nevoie, respectul ca pentru un viitor coleg de breasA?, AYi o foarte bunA? comunicare. Suntem conAYtienA?i cA? nu doar siguranA?a dvs. pe durata cursului depinde de noi, ci cA? evoluA?ia sigurA? a A�ntregii dvs. cariere de pilot este A�n mA?inile noastre.

ContactaA?i-ne,A�A�ntrebaA?i-ne,A�vizitaA?i-ne!A�PA?nA? acum cursanA?ii noAYtrii au avut vA?rste cuprinse A�ntre 16 AYi 65 de ani (80 nu e prea tA?rziu), au venit din diverse oraAYe, au educaA?ii diferite, stiluri de viaA?A? diferite, dar s-au gA?sit reuniA?i de acelaAYi scop, de aceeaAYi pasiune. Pe la noi, stricteA?ea impusA? de un astfel de curs se A�mbinA? cu buna dispoziA?ie, cu spiritul de echipA? care vine de la sine, cu bucuria de a descoperi A�mpreunA? cum putem ajunge mai A�ncrezA?tori, mai sus, mai liberi.